Koulutukset


Kenelle:
 

 • Kuntien julkiset sekä yksityisten vanhuspalveluiden tuottajat, päättäjät
 • Vanhustenhuollon henkilökunta - Omaiset  - Vapaaehtoiset - Vertaiset
 • Oppilaitosten opiskelijat - sosiaali- ja terveydenhuolto, puutarha-ala
 • Yhdistysten ja Järjestöjen toimijat
 • Iäkkäiden ulkoilusta ja viherympäristöjen kehittämisestä kiinnostuneet

Ihanasti Pihalla -koulutus

Kenelle:  
Pääasiassa palvelutalojen ja -keskusten vanhustyöntekijöille ja niille, jotka vastaavat iäkkäiden ulkoilutoiminnan järjestämisestä.

 • Vanhusten ulkoilun nykytila palvelutaloissa
 • Ulkoilun hyödyt vanhuksen, hoitajan ja työyhteisön kannalta
 • Ihanasti pihalla - havainnoiva ulkoilulenkki lähiympäristössä
 • Pihaympäristöjen saattaminen ulkoilua edistäväksi
 • Ulkoilu osaksi hoitotyötä ja vanhuksen arkea
 • Käytännön ratkaisuja ulkoilutoiminnan järjestämiseksi
 • Vanhusten ulkoilun tulevaisuus
__________________________________________________

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle
Enemmän ulkoilua turvallisessa seurassa Iloa ulkoilusta -tukea tuttavasta

Kenelle:
 • Koulutus on tarkoitettu vanhustyöntekijöille, vapaaehtoisille, vertaisvetäjille, iäkkäiden omaisille ja läheisille, yhdistysten ja järjestöjen toimijoille sekä muille, jotka haluavat ulkoilla yhdessä iäkkään/iäkkäiden kanssa. 
Mitä:
 • Tietoa vapaaehtoistyön periaatteista
 • Valmiuksia ulkoilun avustamiseen, kotivoimistelun opastukseen ja sopivien ulkoilureittien valintaan
 • Tietoa missä voi toimia toimia ulkoiluystävänä
 • Kokemustenvaihtoa muiden ulkoiluystävien kanssa
Sisältö:  (8-10 tuntia, 2-3 krt)
* Ulkoilun hyödyt iäkkäälle * Liikkumisen esteettömyys ja erilaiset ympäristöt * Apuvälineiden käytön ja Kotivoimisteluohjelman ohjaus * Turvallinen ulkoilu * Omat voimavarat * Vapaaehtoistyön periaatteet
 
 _______________________________________________________________________


Kunnon hoitaja –koulutus
Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu itsenäisen selvitymisen tukena.Kenelle:  
 • Iäkkäiden parissa kotihoidossa, palveluasumisessa sekä terveyskeskuksessa työskentelevät sairaanhoitajat, lähihoitajat, terveydenhoitajat sekä omaishoitajat
Mitä:
 • Tietoja iäkkään voimavaroista
 • Keinoja arvioida iäkkään liikkumiskykyä omassa työssä
 • Taitoja liittää liikkuminen osaksi kuntoutumista edistävää hoitotyötä
 • Taitoja toteuttaa helppoja ja tehokkaista liikuntaharjoitteita vanhuksen kanssa
Sisältö: (20 tuntia, 5 krt)
* Liikkumiskyvyn arviointi * Lihas- ja tasapainoharjoittelun periaatteet * Liikuntaharjoitteita kotihoitoon ja vanhusryhmille * Liikuntaharjoittelun ohjaaminen * Iäkkään motivointi harjoitteluun * Yhteistyö iäkkään liikkumisen edistämiseksi


________________________________________________________________________
 
Vanhusvalmentaja -koulutus
Ikkiden voima- ja tasapainoharjoittelu
 
 Kenelle:
 • Liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille

 Mitä:
 • Syventää tietoja ja taitoja iäkkäitten voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä vaikutuksesta liikkumiskykyyn
 • Oppia valitsemaan ja käyttämään toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille soveltuvia lihasvoiman ja tasapainon mittaamismenetelmiä
 • Oppia laatimaan mittausten perusteella sopivia harjoitusohjelmia
 • Oppia käyttämään voimavarakeskeisiä työskentelytapoja iäkkäitten liikunnan ohjauksessa
Sisältö:
* Iäkkäiden liikkumiskyvyn arviointi * Voimaharjoittelun periaatteet ja toteutus * Tasapaino-harjoittelun erusteet ja toteutus * Harjoituksia * Ohjatun liikunnan laatu * Iäkkään ihmisen ohjaus * Oman VoiTas -ryhmän perustaminen * Iäkkään VoiTas -harjoittelu arkielämässä


Vertaisveturi -koulutus
Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu

Kenelle:
 • Vertais- ja harrasteohjaajat, vapaaehtoistyöntekijät sekä iäkkään omaiset ja läheiset

Mitä:
 • Tietoja ja taitoja iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä sen vaikutuksesta liikkumiskykyyn
 • Keinoja iäkkäiden liikkumiskyvyn arviointiin
 • Ohjaustaitoja iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoitteluun valmiiden ohjelmien avulla
 • Keinoja vertaistuen tarjoamiseen iäkkäille
Sisältö: (20-n.25 tuntia, jakautuen ka. 6 krt)
* Liikkumiskyvyn arviointi  Voima -malliharjoittelun perusteet ja toteutus * Tasapainoharjoittelun perusteet ja toteutus * Harjoituksia * Iäkkään ihmisen liikunnan ohjaus * Oman VoiTas -ryhmän perustaminen ja yhteistyö * Iäkkään Voitas -harjoittelu arkielämässä * Ohjausharj.
________________________________________________________________________
 
Ylös, ulos ja pihalle
Iäkkäiden ulkona liikkumisen edistäminen palvelukeskuksissa
 
Kenelle:
 • VoiTas -kouluttajakouluttajille
________________________________________________________________________

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL
 
Kenelle:
 • Päättäjille (sote; kunta), vanhustyön johdolle, oppilaitoksille, hoitoyhteisöihin, yhdistyksiin, järjestöihin, iäkkäille, omaisille
Mitä:
 • Iäkkäiden kaatumiset ja niiden seuraukset
 • Kaatumisen ehkäisy eri toimitaympäristöissä: kotona, hoivapalveluisa, sairaaloissa
 • Ikinä -malli ja Otago -harjoitteluohjelma
 • Liikkumisen ja asumisen turvallisuus
 • Kaatumispelon vähentäminen
 • Heikentynyt terveys ja kaatumiset
 • Kaatumisvaaran arviointi
 • Kaatumisen ehkäisy eri toimitaympäristöissä: kotona, hoivapalveluisa, sairaaloissa
Sisältö: sovitetaan tilaajan tarpeiden mukaisesti
_______________________________________________________________________

GerTime tarjoaa myös räätälöityjä koulutuksia
 •  liikuntaan, hyvinvointiin ja kuntoukseen liittyen
 • yhdestä luennosta pitempiin prosessimaisiin koulutuskokonaisuuksiin

     Kysy koulutuksista lisää:
marjis@gertime.fi   045-2628330
tai               www.ikainstituutti.fi
 
Kts. Refenssit Koulutukset

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti