Referenssit

PIHAYMPÄRISTÖSUUNNITTELU


  • Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi vanhuspalvelut, ympärivuorokautinen hoito, vs. suunnittelija syksy 2011; palvelutalojen ja vanhainkotien (15) pihaympäristösuunnittelu  saatettiin alkuun ja dokumentointiin.;   Runosmäen vanhainkodin pihan uudistaminen yhteistyössä asiantuntijaryhmän kanssa, toteutus 2013.

  • Helsinki Gaius-säätiö, Heseva-koti; suunnittelu 2012

KOULUTUKSET JA LUENNOT

Helsinki Metropolia, AMK 2009
Peimarin koulutuskuntayhtymä; Livia Sosiaali- ja terveysopisto 2010, 2011, 2012
Helsinki Kustaankartanon vanhustenkeskus 2010
Vammala Sastamalakoti 2010
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys 2010
Kaarinan kaupunki 2011
Paimion Palvelukeskussäätiö 2011; Kunnon Hoitaja -koulutus
Raision kaupunki Vanhustenhuolto 2011
SPR Kaarinan osasto 2012; Ulkoiluystäväksi iäkkäälle- koulutus
MTT & Green Care -päivät 2011; Ikäihmisten ulkoilu osana arkea
Ikäinstituutti; Tilauskoulutukset: Ihanasti Pihalla -
                              Paimion Palvelukeskussäätiö 2010, 2011
                              Pori Ruskahovin Palvelukeskus 2010
                              Betesda-säätiö 2011
                              Seinäjoki Simunanrannan palvelukeskus 2012
Ikäinstituutti; Voimaa Vanhuuteen kouluttajakoulutukset Ylös, ulos ja pihalle.
                              Helsinki   2011 
                             Jyväskylä 2012
Hämeenlinna Ilveskoti 2011
Turku  Akk 2012
Turun Seudun Nivelyhdistys ry 2011
Paimion Rotaryt ry 2011
Fysioterapiakongressi Tampere 2012; Ulkoilu ja kuntoutumista edistävä toiminta
                                                             vanhustyössä  www.suomenfysioterapeutit.fi

Aiemmat luennot:
* Eduskunta; Arvokasta ja inhimillistä ikääntymistä -seminaari 2006 KD
* Länsi-Suomen Lääninhallitus, Ikäinsituutti; Laadukkaat terveysliikuntapalvelut iäkkäiden
  kotona asumisen tukena - alueellinen kehittämisseminaari Pori ja Turku 2006
  Iäkkäiden uudet ulkoilupalvelut Paimiossa
* Erityisliikuntaa kuntiin 2004-2006 -projektin Alueseminaari Hamina 2005;
   Liikkeessä -projekti
* Ikäihmisten terveysliikunnan laatusuositus - suosituksista käytännön toimintaan
  Turku 2004 ja 2005
   Kävely ja ulkona liikkuminen vanhusten toimintakyvyn ja elämänlaadun tukena
* Vanhustenhuollon laadun kehittämishanke Loimaan seudun kunnissa 2003-2004;
   Kuntouttava työote vanhustyössä - vanhusten liikunnan kehittäminen x 3

Koulutuspalautetta:
"Marjiksen esitys oli vaikuttava ja tempaisi mukaansa".
"Luontokuvat ja musiikki -esitys alkuun herätti erilaisia tunteita. Kaunista.
"Hyvää tietoa ja uusia ideoita tuli ja voin hyödyntää niitä työssäni.
"Käytännön ulkoilutilanne erityisesti sai minut hahmottamaan paremmin ikäihmisen
ongelmat ulkoiltaessa". " Ulkoilu oikeasti sai huomaamaan miten tärkeää on käyttää
kaikkia aisteja".
"Kokonaisuutena antoisa päivä". "Luennoitsija oli asiaansa vihkiytynyt ja innostava".
"Vankka tutkimustieto yhdistettynä käytännön toimintaan"!
"Ulkoilulenkki oiva tapa konkretisoida ulkona liikkumisen merkitystä".
"Ulkoilun suositukset iäkkään turvallisen ja säännöllisen ulkona liikkumisen edistämiseksi antavat hyvän pohjan lähteä parantamaan oman talon toimintaa".

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti