Ikäihmisille

ULKOILU   JA  ULKOILUTUSAPU

 Liikkumis- ja toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille -
"Kotoa kotiin" - turvallista ulkoilua lähiympäristössä fysioterapeutin ammattitaidolla.
Aika ja matka sovitaan yksilöllisesti ja tilannekohtaisesti.

LAHJAKORTTI ulkoiluun 
Jos aikapula, välimatkat tms. estävät sinua ulkoiluttamasta iäkästä omaistasi/läheistäsi, voit hankkia palvelun GerTimelta, jonka fysioterapeutti hoitaa iäkkään ulkoilutuksen puolestasi sovitulla tavalla.
Lahjakortti sisältää sovitun määrän ja ajan ulkoilua.


KOTIVOIMISTELUOHJELMAn opetus ja harjoituttaminen

 Kävely keveämmäksi - kotivoimisteluohjelma  voiman ja tasapainon hankintaan.
Saat mukavan selkeäkuvaisen ja -tekstisen harjoitusohjelman itsellesi ja voit pitää myös päiväkirjaa merkitsemällä suorituksesi päivittäin.

Materiaalia voit hankkia myös Ikäinstituutin sivuilta
_______________________________________________________________________
 

IÄKKÄIDEN RYHMÄLIIKUNTA

GerTimen fysioterapeutti ohjaa SAUVAKÄVELYÄ (kävely- ja sauvakävelyohjaajakoulutus)
ja
LIIKUNTARYHMIÄ  esim.  kerrostaloasukkaille ryhmässä.

Miten alkuun:  Ota yhteyttä marjis@gertime.fi  tai 045-2628330
________________________________________________________________

RENTOUSRYHMÄ

Rentoutuminen auttaa mm. unen saantiin, kiputuntemuksiin, stressiin jne.

_________________________________________________________________________
Ryhmässä yhdessä liikkuminen on hauskaa! Se edistää myös psykososiaalista toiminta-
kykyä fyysisen lisäksi. Liikuntakyvyn erilaiset rajoitteet eivät siis ole este, vaan kaikkia
asioita voidaan soveltaa jokaiselle henkilökohtaisesti sopivaksi.

Ryhmät ovat tarkoitettuja niin naisille kuin miehillekin ja voivat olla myös sekaryhmiä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti